Kontakty

Németh International s. r. o.

Hasičská 13A

943 01 Štúrovo

Poštová adresa: P. O. Box 24 943 01 Štúrovo 1 Telefón: 036 - 7510100 E-mail: office(at)nemeth.sr www.nemeth.sr  
Copyright © 1996-2017 Németh International s.r.o.. All rights reserved.
I SK I HU I EN I
SINCE 1996