Vedenie účtovníctva

Poskytujeme    širokú    paletu    účtovných    služieb    vrátane    podvojného    aj    jednoduchého účtovníctva   a   súvisiacich   poradenských   služieb.   Spracovanie   miezd,   účtovných   výkazov a   mzdové   účtovníctvo   je   samozrejmosťou.   Súčasťou   poskytovaných   služieb   sú   aj   všetky druhy   daňových   priznaní,   podnikateľské   poradenstvo,   vyhotovovanie   súvah,   výkazov, výpisov,   potvrdení   a   ich   kópií   a   v   prípade   potreby   vypracujeme   za   klienta   všetky podklady   pre   banky,   leasingové   spoločnosti   a   pod.   Asistencia   advokátov,   daňových poradcov a audítorov je zabezpečovaná externými spoločnosťami.  

Poradenské služby

Špecializujeme   sa   na   podnikateľské   a   ekonomické   poradenstvo   vo   viacerých   oblastiach súvisiacich   s   podnikaním.   Poskytujeme   konzultácie   v   oblasti   ekonómie,   obchodných vzťahov   a   podnikania,   týkajúce   sa   najmä   zakladania   obchodných   spoločností,   ich   zmien, likvidácie,    vymáhania    pohľadávok    alebo    prípravy    a    supervízie    zmlúv.    Klientom ponúkame   rozsiahle   informácie   v   oblasti   bankovníctva   a   leasingových   operácií.   Pre zamestnávateľov   aj   zamestnancov   zabezpečíme   poradenstvo   v   pracovných   vzťahoch   aj pri tvorbe zmlúv.

Ostatné služby

V    rámci    komplexného    zabezpečovania    potrieb    ponúkame    aj    služby    tlmočníkov    a prekladateľov.   Zabezpečíme   úradný   preklad   všetkých   Vašich   dokumentov.   V   prípade potreby môžete využiť aj naše pisárske alebo administratívne služby.

Naše služby

Zakladanie spoločností v SR a v zahraničí. CompanyMaster Consulting s.r.o.
Copyright © 1996-2017 Németh International s.r.o.. All rights reserved.
I SK I HU I EN I
SINCE 1996